För dem som aldrig har studerat svensk politik kanske man har svårt att förstå vad som händer. Men det betyder inte att det är omöjligt att få en grundläggande förståelse för vad som händer i landet.

Anledningen till att det är så svårt för utlänningar att förstå vad som händer i Sverige är att det är till skillnad från många andra länder i Europa och runt om i världen. När man hör om det svenska valet kommer man genast att tänka på alla de negativa politiska åsikter som har uttryckts av medierna mot den styrande center-vänsterkoalitionen av socialdemokrater och moderaterna. Dessa två partier är i grunden det som gör svensk politik intressant, men det är väljarna som gör det intressant.

Varför måste invandrare lära sig svenska?

Den svenska regeringen har, trots att den har mer populära partier än de flesta andra europeiska regeringar, kritiserats av media för att inte göra tillräckligt för att stoppa våldet mellan högerextrema gruppen, finländarna, och den vänsterorienterade terroristorganisationen Röda korset. Dessutom kritiseras Sverige ofta för att inte intar en stark hållning mot den iranska regimen i USA. Till exempel fanns det en iransk politiker som fick en stor summa pengar av Förenta staternas regering, men sedan fångades i Iran med tusentals dollar som var avsedda för terroristgrupper.

Många av de stora händelserna i svensk politik beror på vilken typ av parti som har makten. Till exempel, under det senaste valet, när ett mycket stort och impopulärt högerparti tillträdde, inträffade några stora händelser som ägde rum. Moderaterna tvingades till exempel ändra sin invandringspolitik, som var mycket öppen för stora mängder invandrare som kom in i landet. Många invandrare kom till Sverige, men strax efter att de insett att det var möjligt att bo i Sverige utan att behöva tala ett enda ord engelska eller lära sig något svenskt, gick de helt enkelt vidare till grönare betesmarker som Kanada, Storbritannien och andra europeiska länder.

Vår politik på lättläst svenska

Det finns många andra politiska partier i Sverige, och regeringen kontrollerar inte nödvändigtvis vartenda politiskt parti. Detta beror på att landet har ett parlamentariskt flerpartisystem och inte ett enda parti kontrollerar hela systemet. Det innebär att majoriteten av människorna har kontroll över vilka politiska partier som har kontroll över.

Men de två största partierna är mycket populära och de har en massiv följande. Denna popularitet återspeglas i hur många människor som dyker upp för att rösta. Varje val, oavsett om väljarna vill välja det populäraste partiet eller inte, dyker majoriteten upp.

Även om populariteten för dessa två politiska partier är ganska hög, de är inte de enda. Sverige är också känt för att ha en av de mest mångkulturella väljarna i världen. Eftersom Sverige har många invandrare är de ganska liberala och de tenderar att stödja vänsterpartierna mer än högern.

På grund av detta är det väldigt viktigt för alla som vill lära sig om svensk politik att förstå att de inte bara har ett parti vid makten, utan många olika partier och ideologier som tävlar mot varandra. Men det är också viktigt att notera att center-vänster och höger är de största partierna som för närvarande kontrollerar riksdagen och regeringen. Så det är inte bara medierna som kritiserar regeringen, utan även majoriteten av den svenska befolkningen.

Även om de kritiseras i medierna får även den svenska regeringen och de svenska politiska partierna mycket stöd från både medborgare och utlänningar som ser vilket fantastiskt land Sverige egentligen är. Det finns så många fantastiska saker i Sverige, och många av dem är relaterade till det stora antalet invandrare som kommer till landet varje år.

Ett stort antal människor lämnar sina hemländer och flyttar till Sverige för att arbeta i fabriker, på sjukhus och många andra branscher, och av en rad olika skäl. Detta är ett bra sätt att bidra till att göra ditt land mer självförsörjande, på grund av de pengar som du kan spara genom att arbeta i ett välbelönat jobb.

Det är viktigt för alla som vill lära sig mer om svensk politik att veta att om de forskar ordentligt kan de lära sig mycket. Det finns en hel del resurser tillgängliga online, i böcker och på CD-ROMS.